OHJEET TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖLLE

Vantaan uutta elintapaohjausmallia – hyvinvointimentorointia – pilotoidaan vuosina 2020-2021. Kaikki riskiryhmiin kuuluvat potilaat perusterveydenhuollossa ja neuvoloissa voi ohjata helposti intensiiviseen elintapaohjaukseen, joka kestää 12-18 kuukautta. 

Jos potilas täyttää vähintään yhden alla olevista kriteereistä, voit varata hänelle ajan hyvinvointimentorointiin suoraan Apotista (käytä hakusanaa ”Liikuntaneuvonta”). 

Huomioi, että potilaalla ei teetätetä erikseen kriteeristön testäjä, vaan teet päätöksen niiden tietojen perusteella, jotka ovat kulloinkin käytettävissä. 

 1. TUNNISTA – riskiryhmäkriteerit ohjaavat yksiselitteisesti tunnistamista
 2. OTA PUHEEKSI –  elintapamuutos osana hoitoa tai ennaltaehkäisyä
 3. VARAA AIKA – Apotista hakusanalla ”liikunnanohjaajan vastaanotto”

 

Mentorointi soveltuu kaikille perusterveydenhuollon täysi-ikäisille potilaille sekä raskaana oleville naisille, joilla täyttyy vähintään yksi seuraavista riskikriteereistä.

 • BMI yli 30kg/m2
 • Verenpaine systolinen yli 130mmHg ja/tai diastolinen yli 80mmHg (verenpaine todettu seurannassa kohonneeksi!)
 • Paastosokeri yli 6,0 mmol/l
 • Mielialakyselyn pisteet välillä 5-7 tai siihen rinnastettavissa oleva mielialan lasku (viitteitä lievästä mielialan laskusta ja kohonneesta riskistä sairastua masennukseen)
 • Kärsinyt aikaisemmin raskausdiabeteksesta (raskaana olevat)

Tutustu syvällisiin ohjeisiin

Hyvinvointimentorointi on riskiryhmille suunnattu uusi elintapaohjausmalli, jota pilotoidaan Vantaan perusterveydenhuollossa ja neuvoloissa vuosina 2020-2021. 

Mentorointi on intensiivinen 12 kuukauden (neuvola 18kk) kestoinen yksilö- tai vertaisryhmäohjaukseen perustuva ohjausmalli. Mentoroinnissa käytetään lähtökohtaisesti apuna mobiilisovellusta, jonka kautta liikunnanohjaaja on yhteydessä potilaaseen ja hänelle lähetetään tehtäviä sekä muuta elintapamuutosta edistävää materiaalia. Ohjelma koostuu valmistelevasta hyvinvointitaito-osasta, liikkumisesta, unesta ja palautumisesta sekä ravinnosta. 

Erona perinteiseen elintapaohjaukseen on ohjauksen tiiveys ja vuorovaikutus potilaaseen sekä ohjelman pitkä kesto. Intensiivisellä vuorovaikutuksella pyritään saamaan potilas sitoutumaan elintapamuutoksen riittävän pitkäksi aikaa kestävien tapojen muodostumiseksi.

 

MILLOIN JA KENELLE EHDOTAN MENTOROINTIA?

Mentorointi soveltuu kaikille perusterveydenhuollon potilaille sekä raskaana oleville naisille, joilla täyttyy vähintään yksi seuraavista riskikriteereistä.

 • BMI yli 30kg/m2
 • Verenpaine systolinen yli 130mmHg ja/tai diastolinen yli 80mmHg (verenpaine todettu seurannassa kohonneeksi!)
 • Paastosokeri yli 6,0 mmol/l
 • Mielialakyselyn pisteet välillä 5-7 tai siihen rinnastettavissa oleva mielialan lasku (viitteitä lievästä mielialan laskusta ja kohonneesta riskistä sairastua masennukseen)
 • Kärsinyt aikaisemmin raskausdiabeteksesta (raskaana olevat)

PUHEEKSI OTTAMINEN

Elintapojen muuttamisen ja hyvinvointimentorointiin osallistumisen puheeksi ottaminen potilaan kanssa riippuu paljon potilan tilanteesta. Tämän vuoksi yleispätevien ohjeiden antaminen ei ole mahdollista. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että ehdotus/ohjaus mentorointiin osallistumisesta osana hoitoa perustuu lääkärin tai hoitajan vahvaan suositukseen. 

Potilaalle voidaan kertoa, että hyvinvointimentoroinnissa autetaan asiakkaita ensin kartoittamaan ja ymmärtämään omat riskitekijänsä ja tämän jälkeen yhdessä aloitetaan työ tilanteen korjaamiseksi. Potilas ei jää yksin missään vaiheessa.

 

MITEN OHJAAN POTILAAN MENTOROINTIIN?

Mentorointi käynnistyy aina liikunnanohjaajan 60 minuutin kontaktikäynnillä. Kontaktikäynnit ovat varattavissa Apotissa hakusanalla ”liikuntaneuvonta”.

 

MITÄ TÄMÄN JÄLKEEN

Ajan varaamisen jälkeen sinun ei tarvitse huolehtia mistään elintapaohjaukseen liittyvästä. Ensimmäisen kontaktikäynnin jälkeen potilas täyttää mentorointiin kuuluvat kyselylomakkeet, jotka tulevat välittömästi saataville potilaan tietoihin Apottiin.

 • PHQ-9 -terveyskysely
 • 2-tyypin diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake
 • Alkoholinkäytön riskikysely (AUDIT)

sekä mahdollisesti

 • Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti

Näiden tietojen lisäksi potilaalta mitataan maksimaalinen hapenottokyky (VO2MAX), jonka tulos merkitään Apottiin potilaan tietoihin. Kyselyt ja maksimaalinen hapenottokyky päivitetään vähintään kerran ensimmäisen kontaktikerran jälkeen. Poikkeuksellisissa tapauksissa liikunnanohjaaja voi olla sinuun yhteydessä Apotin kautta.