Ohjeet terveydenhuollon henkilöstölle

OHJEET TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖLLE

Vantaan uutta elintapaohjausmallia – hyvinvointimentorointia – pilotoidaan vuosina 2020-2021.  Hienoa, että juuri sinä ja terveysasemasi olette mukana edistämässä vantaalaisten hyvinvointia!

Perusterveydenhuollon/neuvolan asiantuntijana voit ohjata riskiryhmiin* kuuluvia asiakkaita uuteen intensiiviseen elintapaohjaukseen “Hyvinvointimentorointiin”, joka on kehitetty Vantaalla eri asiantuntijoiden yhteistyönä. Hyvinvointimentorointi on maksuton elintapaohjauspalvelu, joka tukee asiakasta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä noin 12 kuukauden ajan. Noin vuoden mittaisessa palvelussa asiakas saa yksilöllistä elintapaohjausta mentori-Inkan vastaanottokäynneillä sekä tukea ja tietoa hyvinvointinsa edistämiseen Vantaan oman hyvinvointisovelluksen kautta.

Mentorointi soveltuu kaikille perusterveydenhuollon täysi-ikäisille asiakkaille sekä raskaana oleville naisille/ noin alle 1-vuotiaiden lasten äideille, joilla täyttyy vähintään yksi seuraavista riskikriteereistä*.

 • BMI yli 30kg/m2
 • Verenpaine systolinen yli 130mmHg ja/tai diastolinen yli 80mmHg (verenpaine todettu seurannassa kohonneeksi!)
 • Paastosokeri yli 6,0 mmol/l tai raskaana olevilla yli 4,5 mmol/l
 • Aikaisempi raskausdiabetes (raskaana olevat)
 • Mielialakyselyn pisteet välillä 5-7 tai siihen rinnastettavissa oleva mielialan lasku (viitteitä lievästä mielialan laskusta ja kohonneesta riskistä sairastua masennukseen)
 • Heikot tiedot/ taidot elintapojen ja hyvinvoinnin edistämisen suhteen, tuen tarve oman hyvinvoinnin edistämisessä.

Huomioi, että potilaalla ei ole tarpeellista teettää erikseen kriteeristön testejä, vaan voit tehdä päätöksen mentorointiin ohjaamisesta niiden tietojen perusteella, jotka ovat kulloinkin käytettävissä. 

Kertauksena, mitä siis toivomme terveydenhuollon asiantuntijana sinulta:

 1. TUNNISTA – riskiryhmäkriteerit ohjaavat  sinua tunnistamaan elintapaohjausta tarvitsevan asiakkaan.
 2. OTA PUHEEKSI –  kerro asiakkaalle, että hän voi hyötyä elintapaohjauksesta osana muuta terveydenhuollon hoitoa tai ennaltaehkäisyä, ja suosittelet hänelle Vantaan hyvinvointimentoripalveluun osallistumista.
 3. VARAA AIKA – Voit varata asiakkaalle ajan noin 12 kuukauden pituiseen elintapaohjaukseen Apotista hakusanalla “hyvinvointimentorin vastaanotto”.

Hyvinvointimentori-Inka tapaa vastaanotollaan sinne ohjaamasi asiakkaan ja huolehtii hänen elintapaohjauksestaan. Inka tekee kirjauksia Apottiin asiakkaan mentoroinnista, joten voit myös seurata asiakkaan edistymistä elintapojen suhteen.

Tutustu syvällisiin ohjeisiin

Hyvinvointimentorointi on riskiryhmille suunnattu uusi elintapaohjausmalli, jota pilotoidaan Vantaan perusterveydenhuollossa ja neuvoloissa vuosina 2020-2021. 

Mentorointi on intensiivinen noin 12 kuukauden kestoinen yksilö- tai vertaisryhmäohjaukseen perustuva ohjausmalli. Mentoroinnissa käytetään  apuna mobiilisovellusta, jonka kautta hyvinvointimentori on yhteydessä asiakkaaseen ja asiakas saa tehtäviä sekä muuta elintapojen edistämiseen liittyvää materiaalia. Ohjelma koostuu valmistelevasta hyvinvointitaito-osasta, liikkumisesta, unesta ja palautumisesta sekä ravitsemuksesta.

Erona perinteiseen elintapaohjaukseen on tiivis ohjaus, säännöllinen vuorovaikutus asiakkaan ja mentorin välillä, elintapaohjauksen pitkä kesto ja sen jälkeinen seuranta. Intensiivisellä vuorovaikutuksella pyritään saamaan asiakas sitoutumaan elintapamuutoksen riittävän pitkäksi aikaa kestävien tapojen muodostumiseksi. 

 

MILLOIN JA KENELLE EHDOTAN MENTOROINTIA?

Mentorointi soveltuu kaikille perusterveydenhuollon asiakkaille sekä raskaana oleville naisille/ äskettäin synnyttäneille naisille, joilla täyttyy vähintään yksi seuraavista riskikriteereistä.

 • BMI yli 30kg/m2
 • Verenpaine systolinen yli 130mmHg ja/tai diastolinen yli 80mmHg (verenpaine todettu seurannassa kohonneeksi!)
 • Paastosokeri yli 6,0 mmol/l tai raskaana olevilla yli 4,5 mmol/l
 • Aikaisempi raskausdiabetes (raskaana olevat)
 • Mielialakyselyn pisteet välillä 5-7 tai siihen rinnastettavissa oleva mielialan lasku (viitteitä lievästä mielialan laskusta ja kohonneesta riskistä sairastua masennukseen)
 • Heikot tiedot/ taidot elintapojen ja hyvinvoinnin edistämisen suhteen, tuen tarve oman hyvinvoinnin edistämisessä.

PUHEEKSI OTTAMINEN

Elintapojen muuttamisen ja hyvinvointimentorointiin osallistumisen puheeksi ottaminen riippuu paljon terveydenhuollon asiakkaan tilanteesta. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että ehdotus/ohjaus mentorointiin osallistumisesta osana hoitoa perustuu lääkärin tai hoitajan vahvaan suositukseen. 

Voit kertoa asiakkaalle, että hyvinvointimentoroinnissa autetaan häntä ensin kartoittamaan ja ymmärtämään omat riskitekijänsä, asettamaan realistiset tavoitteet mentoroinnille ja tämän jälkeen yhdessä aloitetaan työ tilanteen korjaamiseksi. Asiakas ei jää yksin missään vaiheessa, vaan hän voi olla mentoriin yhteydessä milloin vain sovelluksen kautta.

 

MITEN OHJAAN asiakkaaN MENTOROINTIIN?

Mentorointi käynnistyy aina hyvinvointimentorin 60 minuutin kontaktikäynnillä. Kontaktikäynnit ovat varattavissa Apotissa hakusanalla “hyvinvointimentorin vastaanotto”.

 

MITÄ TÄMÄN JÄLKEEN

Ajan varaamisen jälkeen sinun ei tarvitse huolehtia mistään elintapaohjaukseen liittyvästä. Ensimmäisen kontaktikäynnin jälkeen asiakas täyttää hyvinvointimentorin ohjeistuksella mentorointiin kuuluvat kyselylomakkeet, jotka tulevat välittömästi saataville potilaan tietoihin Apottiin.

 • PHQ-9 -terveyskysely
 • 2-tyypin diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake
 • Alkoholinkäytön riskikysely (AUDIT)

sekä mahdollisesti

 • Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti

Näiden tietojen lisäksi hyvinvointimentoroinnissa seurataan muutoksia erilaisten sovellusten kautta tulevien kyselyiden avulla. Lisäksi asiakkaalla toteutetaan kaikille sopivat puristusvoimamittaus ja lepotilassa tehtävä maksimaalinen hapenottokykyn arviointi (Vo2Max), joiden tulokset hyvinvointimentori merkitsee Apottiin potilaan tietoihin. Kyselyt ja maksimaalinen hapenottokyky päivitetään vähintään kerran ensimmäisen kontaktikerran jälkeen. Poikkeuksellisissa tapauksissa hyvinvointimentori voi olla sinuun yhteydessä Apotin kautta.