Miten kirjaan työajan?

Erillinen työajan kirjaaminen on aina hieman hankalaa, mutta kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Olemme pyrkineet tekemään hankkeeseen tekemäsi työajan ilmoittamisesta niin helppoa kuin vaatimuksia noudattaen on ollut mahdollista.  

Toimi seuraavasti:

  • Olet saanut käyttöösi verkossa olevan lomakkeen. Ilmoita siihen hankkeeseen käyttämäsi työaika päiväkohtaisesti.
  • Ilmoita hankkeeseen tekemäsi työaika tunteina ja minuutteina. Pyöristä alle vartin kirjaukset aina 15 minuuttiin.
  • Ilmoita myös palkalliset lomapäiväsi merkitsemällä lomapäivän soluun numeron 1.
  • Tekemäsi kirjaukset kerätään kuukausittain kuukauden ensimmäisenä tiistaina (esim. marraskuun kirjaukset kerätään joulukuun ensimmäisenä tiistaina). Tee kirjaukset aina tähän menessä!

Haasteita kohdatessasi voit soittaa tai lähettää viestiä projektiasiantuntija Anton Ahoselle +358 50 492 4143.

Tutustu kattaviin ohjeisiin

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu palkkakustannuksista ja tämän vuoksi STM edellyttää hankkeeseen työaikaansa käyttävien työajanseurantaa. Työajan ilmoittaminen on tärkeää, jotta hankkeen maksatushakemuksissa voidaan osoittaa omarahoitusosuuden täyttyneen. 

Jokainen hankkeeseen työaikaansa käyttävä työntekijä saa henkilökohtaisen verkkolomakkeen, johon täytetään hankkeeseen käytetty työaika. Verkkolomakkeeseen pääsee käsiksi linkillä, joka on muotoa url.kunnolla.fi/sukunimi.

Lomake on Excel-tiedosto, jossa on omat välilehtensä kullekin kuukaudelle. Jokaisen kuukauden osalta kirjataan päiväkohtaisesti hankkeeseen käytetty työaika. Varsinainen työaika on valmiina taulukossa ja taulukko vähentää automaattisesti hankkeeseen käytetyn työajan varsinaisesta työajasta. Lomakkeella ilmoitetaan ainoastaan hankkeeseen käytetty työaika; ei varsinaista työaikaa.

Lomakkeessa pääsee muokkaamaan ainoastaan valkoisella pohjavärillä olevia soluja. Täytä nämä solut asianmukaisesti. Muiden tietojen muokkaaminen ei ole mahdollista eikä tarpeellista.

Lomakkeeseen voit ilmoittaa alimmillaan 15 minuuttia työajaksi. Vaikka itse arvioisit käyttämäsi ajan pienemmäksi, niin ilmoita työaika siitä huolimatta arvolla 15 minuuttia. Tällä käytänteellä kompensoidaan poikkeavan työtehtävän aiheuttaman keskeytyksen vaikutusta tavallisten työtehtävien hoitamiseen sekä uuden toimintamallin harjoitteluun ja työajankirjaukseen kuluvaa aikaa.

Ehdotat potilaalle hyvinvointimentorointia ja varaat hänelle ajan Apotista. Näiden tekemiseen menee 5 minuuttia. Lomakkeeseen merkitset hankkeeseen käytetyksi työajaksi 15 minuuttia.

Tutustut hankkeen elintapaohjausmalliin tarkemmin ja kysyt työkaveriltasi apua työajankirjaamiseen. Käytät näihin aikaa 10 minuuttia. Lomakkeeseen merkitset hankkeeseen käytetyksi työajaksi 15 minuuttia.

 

Hankkeesen käytetyksi työajaksi luetaan kaikki siihen liittyvät hoito-, neuvonta-, selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä kaikki valmistelevat ja ennakoivat toimenpiteet, jotka edesauttavat hankkeeseen liittyvän työtehtävän hoitamista.

Ilmoita lomakkeeseen myös kaikki palkalliset lomapäiväsi. Merkitse lomapäiväsi kohdalle numero 1. Lomapäivät huomioidaan laskettaessa kaupungin omarahoitusosuuteen kuuluvia palkkakustannuksia.

Huomioi vielä seuraavat asiat. :

  • Et voi merkitä hankkeeseen käyttämääsi työaikaa ylityöksi. Hankkeeseen käytetty työaika tapahtuu poikkeuksetta varsinaisella työajalla.
  • Et voi merkitä käyttäneesi hankkeeseen työaikaasi ollessasi samanaikaisesti palkallisella lomalla.
Etkö ole saanut omaa sähköistä lomaketta?

Ei hätää! Pyydä lomaketta ja asia on korjattu tuotapikaa.